31.

 

Zbraně jsou nástroje špatného znamení

lidé je vždy nenávidí

a ten, kdo má Tao,

s nimi nechce nic mít

čestné místo urozeného muže

je doma po levici

a v boji či na pohřbu po pravici

zbraně jsou nástroje špatného znamení

a urozený je používá, jen není-li zbytí

je lépe se jimi nevzrušovat

nevynášet je, i když ti přinesou vítězství

Těšit se z nich

znamená těšit se z usmrcování lidí

a kdo se z toho těší. nedosáhne velkých cílů

při příznivých událostech sedáváme po levici

 a při nepříznivých po pravici

pobočník stojí vlevo a hlavní velitel stojí vpravo

jako při smutečním obřadu

Je-li pobito mnoho lidí, plakej a naříkej,

vítězství ve válce přijímej se smutečními obřady

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde