30.

 

Radíš-li panovníkovi ve věcech vojenských,

řekni mu,

že vláda světa se nedá získat zbraněmi

už jen proto, že síla se proti původci obrací

na bojištích rostou jen bodláky a trní

po vojenském tažení hladomor následuje

Proto se dobrý vojevůdce spokojí s tím,

čeho dosáhl,

a nesnaží se získat vojenskou převahu

Když vítězíš, nepřikládej si zásluhu

když vítězíš, nepyšni se tím

vítězství dosahuj, jen není-li zbytí,

a nevyhrávej zcela!

Rychle vítězství rychle stráne

jde proti Tau a co je proti Tau

záhy končí

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde