3.

 

Nevyvyšovat nadané a lid nepodlehne hádkám

nevážit si cenností a lid nebude krást

neukazovat žádostivé a mysl lidu bude klidná

Proto moudrý vyprazdňuje mysl a naplňuje žaludek

oslabuje chtění a posiluje kosti

udržuje lid v nevědomosti a bez přání

nenechává jednat intelektuály

Protože sám od sebe nic nečiní,

tak se věci řídí samy!