29.

 

Říkám pro ty,

kteří by se chtěli zmocnit světa celého

a zasahovat v něm,

že takový čin by nebral konce,

protože svět je nádoba zázračná

Kdo do ní zasahuje, zničí ji

Kdo si ji chce vzít, ztratí ji

Proto se někteří lidé snaží vést

a jiní následovat,

někteří lidé snaží vést

a jiní následovat,

někteří dýchají nosem

a jiní vydechují ústy,

někteří jsou silní a jiní slabí,

někteří energičtí a jiní líní

A protože tomu tak je,

moudrý odstraňuje

extrémy, marnotratnost

a taky dobrotivou shovívavost

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde