28.

 

Kdo zná mužnost

a přeci si podržuje ženskost

stane se říčním údolím světa

nikdy neopouští věčnou sílu

a vždy se vrací do stavu dítěte

kdo zná bílé a přece si podržuje černé

se stává vzorem pro vše pod nebem

kdo je příkladem pro všechny

neodchyluje se od věčné síly

a vrací se k nekonečnému

kdo má slávu a přece si podržuje hanu

stane se údolím celého světa

je-li údolím celého světa

bude zcela naplněn věčnou silou

a vrátí se k jednotě

rozpadem jednoty vznikají nástroje

moudrý je používá jako dílenský mistr

proto velký řezbář nikdy neřeže

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde