27.

 

Kdo umí dobře chodit, nezanechá stop

kdo umí dobře mluvit,

neřekne nic, zač by mohl být pokárán

kdo umí dobře počítat,

nepoužívá bambusový vrubopis

kdo umí dobře uzavírat,

nepotřebuje žádný zámek

a přece to nelze odemknout

kdo umí zavazovat,

nepotřebuje žádný provaz

a přese to nelze rozvázat

Proto moudrý umí zachránit ostatní,

aniž by kohokoliv zavrhnul

umí spravovat věci,

aniž by jakoukoliv odmítnul

Tomu říkáme udržet si světlo

dobrý je učitelem nedobrého

a nedobrý je látkou dobrého,

ale když si necení svého učitele

a když on nepečuje o svoji látku,

velice zabloudí, i kdyby byl tuze moudrý

Tomu říkáme hluboce jemné!