26.

 

Těžké je základem lehkého

klid je nadřazený činnosti

Proto moudrý kráčí celý den,

ale nevzdaluje se od své družiny,

a i když se před ním objevují nádherné výhledy,

zůstává uvolněný a odpoutaný

Jak je možné,

že někdo je vládcem deseti tisíc válečných vozů,

a přece se považuje ze lehčího než cokoliv pod nebem?

Kdyby byl těžší než svůj vlastní základ,

vyvrátí se,

kdyby byl aktivnější než dění samo,

ztratí vládu

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde