26.

 

Těžké je základem lehkého

klid je nadřazený činnosti

Proto moudrý kráčí celý den,

ale nevzdaluje se od své družiny,

a i když se před ním objevují nádherné výhledy,

zůstává uvolněný a odpoutaný

Jak je možné,

že někdo je vládcem deseti tisíc válečných vozů,

a přece se považuje ze lehčího než cokoliv pod nebem?

Kdyby byl těžší než svůj vlastní základ,

vyvrátí se,

kdyby byl aktivnější než dění samo,

ztratí vládu

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde