24.

 

Kdo stojí na špičkách, nestojí pevně

kdo se zeširoka nakročí, neudělí ani krok

kdo se staví na odiv, nezáří

kdo se chválí, nemá zásluhy

kdo je hrozně důležitý, netrvá dlouho

Takže podle Taa můžeme říct,

že hodně jídla je hodně výkalů,

tohle lidé neměli nikdy rádi,

a proto s tím moudrý nemá nic společného