23.

 

Neslyšitelné je správný způsob

jak hovořit o přirozeném

Větrný vír nevydrží celé ráno

a ani bouře netrvá celý den

Co je způsobilo?

Je to nebe a země

Pokud ani nebe a země

nejsou schopné dlouhého trvání,

co teprve člověk?

Uchopit věci v souladu s Taem

znamená být v jednotě s Taem

Člověk, který má sílu,

 se sám stává silou

Člověk, který se řídí jinými pravidly,

se stává těmito pravidly

Tao obdarovává toho,

kdo má sílu, silou

a odebírá jim tomu, kdo ji nemá

Ztrácí-li člověk víru,

ani ostatní mu nevěří