23.

 

Neslyšitelné je správný způsob

jak hovořit o přirozeném

Větrný vír nevydrží celé ráno

a ani bouře netrvá celý den

Co je způsobilo?

Je to nebe a země

Pokud ani nebe a země

nejsou schopné dlouhého trvání,

co teprve člověk?

Uchopit věci v souladu s Taem

znamená být v jednotě s Taem

Člověk, který má sílu,

 se sám stává silou

Člověk, který se řídí jinými pravidly,

se stává těmito pravidly

Tao obdarovává toho,

kdo má sílu, silou

a odebírá jim tomu, kdo ji nemá

Ztrácí-li člověk víru,

ani ostatní mu nevěří

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde