21.

 

Jedině síla prázdnoty může sledovat cestu Taa

Tao samo o sobě je neurčité a nevysvětlitelné

temné, dvojnásob temné, ach,

ale jsou v něm obrazy nějaké

temné, dvojnásob temné, ach,

ale cosi je v něm!

Nejasné, podivné, ale podstata věcí je v něm

podstata Taa je nejautentičtější z věcí všech,

protože všemu ostatnímu dává opravdovost

Odedávna až do dnes jeho jméno je neodvolatelné

použijeme jej, abychom mohli podat zprávu

o tom, kdo je otcem věcí všech

Já vím, že je otcem všeho?

Skrze měj samotné!

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde