21.

 

Jedině síla prázdnoty může sledovat cestu Taa

Tao samo o sobě je neurčité a nevysvětlitelné

temné, dvojnásob temné, ach,

ale jsou v něm obrazy nějaké

temné, dvojnásob temné, ach,

ale cosi je v něm!

Nejasné, podivné, ale podstata věcí je v něm

podstata Taa je nejautentičtější z věcí všech,

protože všemu ostatnímu dává opravdovost

Odedávna až do dnes jeho jméno je neodvolatelné

použijeme jej, abychom mohli podat zprávu

o tom, kdo je otcem věcí všech

Já vím, že je otcem všeho?

Skrze měj samotné!

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde