2.

Když všichni pod nebem rozeznali krásné jako krásné,

objevila se ošklivost

Když poznali dobré jako dobré,

bylo tu nedobré

Proto přítomnost jednoho vytváří nepřítomnost druhého

lehké a těžké dává smysl jedno druhému

dlouhé a krátké skládá společnou míru

vysoké a nízké se k sobě vztahuje

zpěv a hudba se doplňuje

předtím a potom se následuje

Proto moudrý nekoná ze sebe učí beze slov

deset tisíc věcí povstává bez jeho přičinění

a následuje jej

moudrý jim dává život, ale nevlastní je

činí, ale nevytváří žádnou závislost

završuje bez zásluh

a proto jej úspěch nemine!

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde