19.

 

Odlož svatost a zbav se moudrosti

a prospěch lidu bude stonásobný

Odhoď dobročinnost a odstraň spravedlnost

a lidé budou opět poslušní a laskaví jeden k druhému

Odlož chytrost a zbav se obratnosti

a zloději a lupiči nebudou krást

 O těchto třech dvojicích se dá říct:

slouží jako pouhá ozdoba

a proto umožni lidu

ztotožni se s něčím jiným

Prostota ať je příkladem, celistvost cílem

mírni vlastní zájmy a měj jen pár přání

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde