19.

 

Odlož svatost a zbav se moudrosti

a prospěch lidu bude stonásobný

Odhoď dobročinnost a odstraň spravedlnost

a lidé budou opět poslušní a laskaví jeden k druhému

Odlož chytrost a zbav se obratnosti

a zloději a lupiči nebudou krást

 O těchto třech dvojicích se dá říct:

slouží jako pouhá ozdoba

a proto umožni lidu

ztotožni se s něčím jiným

Prostota ať je příkladem, celistvost cílem

mírni vlastní zájmy a měj jen pár přání