18.

 

Když zapomínáme na Tao,

objevuje se správné chování a dobročinnost

Druhou stranou velké chytrosti a bystrosti

je velká faleš

Je-li rozvráceno všech šest velkých vztahů,

objevuje se poslušnost a laskavost,

a když je v nepořádku celá země,

nastupují loajální politici

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai:  

www.plujicioblaka.cz/products/prijimaci-ceremonial-skoly-wudang-san-feng-6-7-12-2019/

_____________________________________

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde