18.

 

Když zapomínáme na Tao,

objevuje se správné chování a dobročinnost

Druhou stranou velké chytrosti a bystrosti

je velká faleš

Je-li rozvráceno všech šest velkých vztahů,

objevuje se poslušnost a laskavost,

a když je v nepořádku celá země,

nastupují loajální politici

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde