18.

 

Když zapomínáme na Tao,

objevuje se správné chování a dobročinnost

Druhou stranou velké chytrosti a bystrosti

je velká faleš

Je-li rozvráceno všech šest velkých vztahů,

objevuje se poslušnost a laskavost,

a když je v nepořádku celá země,

nastupují loajální politici