17.

 

O těch největších vladařích

lid sotva ví, že je má,

ty menší uctívá jako své otce,

ještě menších se bojí

a na ty docela malé hledí s pohrdáním

Nedůvěřuješ-li lidem,

ani oni ti nevěří

Opravdový vládce nespěchá,

opatrně odměřuje slova,

a je-li úkol dokončen

a úspěch se dostaví,

každý řekne, bylo to tak normální

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde