17.

 

O těch největších vladařích

lid sotva ví, že je má,

ty menší uctívá jako své otce,

ještě menších se bojí

a na ty docela malé hledí s pohrdáním

Nedůvěřuješ-li lidem,

ani oni ti nevěří

Opravdový vládce nespěchá,

opatrně odměřuje slova,

a je-li úkol dokončen

a úspěch se dostaví,

každý řekne, bylo to tak normální