17.

 

O těch největších vladařích

lid sotva ví, že je má,

ty menší uctívá jako své otce,

ještě menších se bojí

a na ty docela malé hledí s pohrdáním

Nedůvěřuješ-li lidem,

ani oni ti nevěří

Opravdový vládce nespěchá,

opatrně odměřuje slova,

a je-li úkol dokončen

a úspěch se dostaví,

každý řekne, bylo to tak normální

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai:  

www.plujicioblaka.cz/products/prijimaci-ceremonial-skoly-wudang-san-feng-6-7-12-2019/

_____________________________________

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde