16.

 

Dosáhli úplné prázdnoty

a udrželi naprostý klid

deset tisíc věcí se společně počíná

a já, takový jaký jsem,

pozoruji, jak se vrací zpět

Všechny věci dozrávají,

ale každá se vrací ke svým vlastním kořenům

Návratu ke zdroji říkáme klidné spočinutí,

znamená to pevně přilnout ke svému určení

Tento stav nazýváme stálost

rozumět stálosti je zváno prozíravost

nerozumět stálosti má za následek chybné chování

jeho výsledek je neštěstí

rozumět stálosti je obejmout všechny věci

obejmout věci znamená opravdu vládnout

Skutečný panovník je jedno s nebem

jednota s nebem znamená jednotu s Taem

jednota s Taem je věčnost

Pokud žije, vyhne se nebezpečí

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde