13.

 

Přízeň i nepřízeň zneklidňuje

vědomí vlastní důležitosti je neštěstí,

které tě může stát tělo i duši

Co znamená,

že chvála i hana jsou důvodem k poplachu?

Když malý člověk získá přízeň,

musí počítat s její ztrátou

Proč je vlastní důležitost holé neštěstí?

Protože člověk zaměřuje na sebe samého

Ale co mne může potkat,

když nemám co ztratit?

Když se na sebe dívám

jako na vše ostatní pod nebem,

vše pod nebem mi může být svěřeno

A když pečuji o sebe

jako o všechny věci světa,

může mi celý svět být dám k opatrování