10.

 

Žít tam, kde pozemská duše nalezla ochranu,

a obejmout přitom celistvost,

spolehnout se na životní sílu,

být měkký jako dítě,

které ještě nemá žádné ambice

Jsi toho schopen?

Proniká tvá vize k zářivému počátku,

aniž by se nechala zaslepit věcmi?

Umíš pečovat o lid a vládnout říši,

aniž bys byl chytrý?

Umíš poslouchat, když brány nebes se otevřou?

A umíš poslechnout, když jsou zavřené?

Prosvěcuješ čtyři části světa,

aniž bys o tom věděl?

Dávám život a sytit bytosti, ale nevlastnit

působit, ale nevytvářet závislost

vést bez vedení

tomu říkáme Tajemná Síla

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde