1.

Tao, které se dá popsat slovy, není stálé Tao

jméno, které se dá jmenovat, není věčné jméno

bezejmenné je počátkem všeho

pojmenovatelné je matkou tisíce věcí

proto prázdný a bez přání vidí počáteční jemnost,

ale naplněný vidí povstávající úplnost

to obojí má společný původ, ale různé jméno

dohromady je nazýváme tajemstvím

hlubším než hlubina sama

branou k počátku