1.

Tao, které se dá popsat slovy, není stálé Tao

jméno, které se dá jmenovat, není věčné jméno

bezejmenné je počátkem všeho

pojmenovatelné je matkou tisíce věcí

proto prázdný a bez přání vidí počáteční jemnost,

ale naplněný vidí povstávající úplnost

to obojí má společný původ, ale různé jméno

dohromady je nazýváme tajemstvím

hlubším než hlubina sama

branou k počátku

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde