Plující oblaka - Česká asociace Wudangkungfu z.s. Mlýnská 3/6, 160 00 Praha 6

Registrace provedena na MVČR dne 6.3.2009 pod č.j. VS/1-1/74810/09-R 
Centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha 6

 

Praha

Ing.arch. Otakar Chochola
tel. 605 432 930
e-mail: ochochola@gm ail.com

 

Plzeň

Ing. Silvia Doušová
tel. 775 984 252
e-mail: silvia@dousova.cz 

České Budějovice

Martina Geyerová
605 576 598
e-mail: martankao@centrum.cz