Plující oblaka - Česká asociace Wudangkungfu z.s. Mlýnská 3/6, 160 00 Praha 6

Registrace provedena na MVČR dne 6.3.2009 pod č.j. VS/1-1/74810/09-R 
Centrum Plující oblaka, Mlýnská 6, Praha 6

 

Praha

Ing.arch. Otakar Chochola
tel. 605 432 930
e-mail: ochochola@gm ail.com
............
Stanislav Bulíček 702 214 734
e-mail: stbulicek@gmail.com

Písek

Tomáš Holý 
tel. 604 163 984
e-mail: holy-strakonice@seznam.cz

České Budějovice

Eva Bočková
605 576 598608 532 186
e-mail: e.bockova@centrum.cz

Ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie Wudang San Feng: 

Video: www.youtube.com/watch?v=hFL2c5vRpvE&feature=emb_share&fbclid=IwAR0zHtR7NJJZuwT_UTYQWNxtK8jsrJ9_wWWKh6uDrog8Nw7I7vWc3Jg_BpQ

 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde