Sestava Tai Yi Wu Xing

Záznamy: 1 - 3 ze 3

Inaugurace a ceremoniál přijetí 17.generace studentů linie San Feng Pai: 

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde