Plující oblaka

Oblaka plují po obloze a snášejí na zem vláhu, volně unášeny větrem, symbolizují proměny nebes a lidské štěstí 

Úprava programu cvičení : Program tréninku.upr.pdf (572785)

Připravujeme

Zážitkový týden v UKRAJINSKÝCH KARPATECH

Jízda na koních a cvičení Qi Gong/Taiji Quan v ukrajinských Karpatech
19.8. - 25.8. 20

Taoistická akademie U kamenné ryby, Nenačovice 

Taiji Quan, Qi Gong, meditace, vnitřní styly Wudang kungfu
27.8 - 2.9. 2018          

                                                                viz : AKCE / SEMINÁŘE                                                                                                                       

BaDuanJin - 8 kusů brokátu 
Prohlédněte si video na www.youtube.com, zde

Program na prázdniny 16.7 - 13.8.
Pondělky: 
18.30 - 20.00  wudangkungfu
20.15 - 21:00 taoistická meditace

Středy:
18.30 - 20.00 Xuan WuQuan

 

instruktuři plujících oblak

Otakar Chochola

Stanislav Bulíček

Wudang  - kolébka taoistické linie: 

San Feng Pai
www.youtube.com/watch?v=tL3qtE2Ui_I&feature=share

Životní energie

Vitální životní energie jsou: 
Jasná - Jako vzlétnout na nebesa.
Tmavá – Jako ponořit se do propasti.
Nezměrná - Jako rozplynout se v moři. 
Vznešená - Jako stanout na vrcholu hory. 

Takové druhy životní energie 
nemohou býti zastaveny silou, 
přesto mohou býti ovládnuty vnitřní energií. 
Nemohou býti přivolány v řeči, 
přesto mohou státi se součástí vědomí. 

Toto uctivě držet a neztrácet, 
nazývá se "vyvíjet vnitřní sílu." 
Když se vnitřní síla vyvíjí a moudrost přichází, 
tak myriády věcí jsou do detailu pochopeny.

Zajímavé odkazy

TAI-CHI
KUNG-FU
QI-GONG
MEDITACE