Oblaka plují po obloze a snášejí na zem vláhu,  volně unášeny větrem, symbolizují proměny nebes a lidské štěstí

 

Cvičení v roce 2017 začneme v únoru. Program bude zde vyvěšen, a zaslán. 

Oslava příchodu roku kohouta dne 2.2. v plujících oblacích

18.00 - 23.00