Oblaka plují po obloze a snášejí na zem vláhu,  volně unášeny větrem, symbolizují proměny nebes a lidské štěstí

 
Cvičení v roce 2017:  začínáme 13.3.